ตำแหน่งงาน

สำนักงานเวิร์คการบัญชีและภาษี  ให้บริการทางด้านธุรกิจดังนี้

  1. รับทำบัญชีโดยนักบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี .. 2543
  2. รับตรวจสอบบัญชี
  3. รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า
  4. รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุกชนิด
  5. รับจดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี
  6. รับทำ Work Permit และ Visa ให้กับชาวต่างชาติ
  7. รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

สวัสดิการ: หลังจากผ่านการประเมินผลงานช่วงทดลองงานบริษัทจะพิจารณาการปรับเงินเดือน, มีการปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัสประจำปีทุกปี และมีประกันสังคม

สำนักงานเวิร์คการบัญชีและภาษี  ต้องการรับสมัครพนักงาน ดังต่อไปนี้

พนักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชี

รายละเอียดของงาน :


จัดเตรียมแบบภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจการ, จัดทำบัญชี, ปิดงบการเงินและตรวจสอบบัญชี หากมีความสนใจงานตรวจสอบบัญชีมีผู้สอบบัญชี ทำการฝึกงานและขึ้นทะเบียนฝึกงานด้านตรวจสอบบัญชีให้

คุณสมบัติผู้สมัคร :


เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
พิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทยอังกฤษ ได้ดี
สามารถใช้โปรแกรม Expess ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มนุษยสัมพันธ์ดี, ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
มีที่พักใกล้บริษัทได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ขยัน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบงานสูง

พนักงานจดทะเบียนธุรกิจ

รายละเอียดของงาน :


จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน และร้านค้า จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุกชนิด จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี ขอ / ต่อ WORK PERMIT และ VISA ให้กับชาวต่างชาติ และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นต้น


คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศหญิงชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิ ... ขึ้นไป ทุกสาขา
มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
พิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทยอังกฤษ ได้ดี
มนุษยสัมพันธ์ดี, ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
มีที่พักใกล้บริษัทได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ขยัน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบงานสูง


หากคุณเป็นผู้ที่มีความขยัน มีเป้าหมายที่ชัดเจน มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ แสวงหาความก้าวหน้า ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพ ทางด้านบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี และจดทะเบียนธุรกิจ สามารถแสดงความจำนงการสมัครงานเพื่อร่วมทำงานสำนักงานเวิร์คการบัญชีและภาษี  . ตามรายละเอียดด้านล่างนี้


วิธีการสมัคร
1.
ติดต่อสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์วันเสาร์ เวลา 08.30 . – 17.30 .
2.
ส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว และประสบการณ์ทำงาน
3.
ส่ง E-mail มาที่ [email protected]

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ทางบริษัทมีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเพื่อฝึกหัดงานด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชีในดังนี้

โดยสำนักงานฯ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านบัญชีและภาษีอากร คอยแนะนำและให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาของการฝึกหัดงาน เพื่อให้นักศึกษาผู้ได้รับการฝึกงานได้รับความรู้ทางด้านบัญชี และภาษีอากรอย่างเต็มที่ และได้ฝึกหัดการปฏิบัติงานจริง ทางบริษัทฯจะออกหนังสือรับรอง การผ่านงานให้เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน

รายละเอียดงานนักศึกษา สาขาบัญชี

 1. เป็นผู้ช่วยผู้ทำบัญชีในการทำบัญชี,จัดเตรียมงบการเงินและจัดเตรียมแบบภาษีทุกประเภท
 2. เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีกิจการต่างๆ

รายละเอียดงานนักศึกษา สาขาอื่นๆ

 1. เป็นผู้ช่วยแผนกทะเบียนและธุรการ
 2. .เป็นผู้ช่วยผู้จัดการในการประสานงานกับลูกค้า,หน่วยงานต่างๆ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ปฏิบัติงานด้านประกันสังคมและงานธุรการทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย/หญิง นักเรียน ปวช. ปีที่1-3 และนักเรียน ปวส. ปีที่ 1-2
  และนักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 1-4 โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. พิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย/อังกฤษ ได้ดี
 3. ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้คล่อง
 4. ขยัน มีความรอบคอบ, รับผิดชอบงานสูง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
 5. ที่พักใกล้บริษัทได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  ผลตอบแทน มีเบี้ยเลี้ยงให้ระหว่างการฝึกหัดงาน

วิธีการสมัคร
1.
ติดต่อสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์วันเสาร์ เวลา 08.30 . – 17.30 .
2.
ส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว และประสบการณ์ทำงาน
3.
ส่ง E-mail มาที่ [email protected]